[சாய்வு நாற்காலி Books ] Free download as PDF ✓ Thoppil Mohamed Meeran

Free read சாய்வு நாற்காலி

ைமையாளர்களாக மாறும் அரசனின் அடியாட்கள்; சாய்வு நாற்காலியில் சாய்ந்து காலாட்டியபடியே பெண்கள் உட்பட தின்று முடிக்கும் நிலவுடைமை வம்ச?.

Free read · PDF, DOC, TXT or eBook ☆ Thoppil Mohamed Meeran

சாய்வு நாற்காலி

மருமக்கள் தாய மரபுரிமையில் நாடாளும் மார்த்தாண்ட வர்மா மகாராஜா; மக்கள் வழி மரபுரிமைக்காகப் போராடும் எட்டு வீட்டுப் பிள்ளைமார்; நிலவுட. F r Elise YouTube Link

Thoppil Mohamed Meeran ☆ 4 Read

?வளியினர்; பெண்களை அடித்து நெறிப்படுத்தும் அதபு பிரம்பு எனக் குடும்ப சமூக வரலாற்று நிகழ்வுகளை மக்களின் மொழியில் விவரிக்கும் நாவல் இத?. 1997


6 thoughts on “சாய்வு நாற்காலி

 1. says:

  சாய்வு நாற்காலி தோப்பில் முஹம்மது மீரான்செவ்வியல் புதினம் என்பதற்கான பொருத்தமான உதாரணம் இந்த நாவல் முஸ்தபாக்கண்ண

 2. says:

  தென்பத்தன் கிராமத்தில் உள்ள சவ்தா மானஸ் வீட்டில் பவுரீன் பிள்ளை பேரன் முஸ்தபா

 3. says:

  சாய்வு நாற்காலி தோப்பில் முஹம்மது மீரான்உண்மையில் 'அடி பொலி' நாவல்அரபிக் கடற்கையோர 'தென்பத்தன்' எனும் திருவிதாங்கூ

 4. says:

  நாஞ்சில் நாட்டு பழக்க வழக்கங்களையும் மருமகத்தாய

 5. says:

  I came to know about the Author Thoppil Mohamed Meeran on the day of his death from the FB Posts news articles condoling his death I was surprised disappointed at my ignorance of him and i got hold of this book when I came to India for the holidays I am not sure if this book will kindle your old memories bring smile on your face like it did to me for others I am from the same coastal belt muslim community where the author comes from and

 6. says:

  வட்டார மொழி இலக்கியங்கள் பெரும் உழைப்பை கோருபவை சாய்வு நாற்காலியும் விதிவிலக்கல்ல முதல் 100 பக்கங்கள் தட்டு தடுமாறி கடந்து விட்டால் பின் தோப்பில் கையை பிடித்து

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *