( ebook PDF ) Nikola Tesla ličnost neuroza i poslanje BY Žarko Trebješanin – Kindle ePUB and Epub


Summary Nikola Tesla ličnost neuroza i poslanje

Nikola Tesla ličnost neuroza i poslanje

Aniju preteranu urednost jedna ih je natkriljivala i bila dominantna genijalnost Sam Tesla tvrdio je da je za njega najveća radost bila radost otkrivanja Upravo sa ovom radošću će se susresti budući čitalac ove knjige o Tesli za koga je Edison rekao Imao sam mnogo marljivih asistenataali vi ste bez premca Nije ni čudo Teslin radni dan obično je počinjao u deset pre podne i završavao se u pet časova ujut. Fire and Desire urednost jedna ih je natkriljivala i bila dominantna genijalnost Sam Tesla tvrdio je da je za njega najveća radost bila radost otkrivanja Upravo sa ovom radošću će se susresti budući čitalac ove knjige o Tesli za koga je Edison rekao Imao sam mnogo marljivih asistenataali vi ste bez premca Nije ni čudo Teslin radni dan obično je počinjao The Forgotten Memoir of John Knox u deset pre podne i završavao se The Illusionists u pet časova Planet of the Bugs ujut.

review ☆ PDF, eBook or Kindle ePUB Ø Žarko Trebješanin

U ovom delu dat je obuhvatan psihološki pogled na ličnost Nikole Tesle na osnovu njegovih brojnih autobiografskih spisa knjiga pisama govora članaka i intervjua kao i svedočenja savremenika Profesor Trebješanin izdvojio je i protumačio Tesline dominantne karakterne osobine svesne i nesvesne težnje nagone i strasti zaključujući da je Tesla otvoreno ispoljavao introvertnost asketizam racionalizam sposobnost.

Žarko Trebješanin Ø 6 review

Imaginacije i kritičkog nekonvencionalnog mišljenja ali i osobine koje su bile manje uočljive a to su vrsta narcizma i sklonost ka mistici Poseban odeljak posvećen je psihološkom razmatranju Teslinog karaktera koji profesor Trebješanin opisuje kao opsesivno kompluzivni Pored različitih simptomima i crtama ličnosti koje su se kod Tesle pojavljivale a koje psihoanalitičari prepoznaju kao mizofobiju aritmom.


1 thoughts on “Nikola Tesla ličnost neuroza i poslanje

  1. says:

    Očekivao sam od Trebješanina odličnu psihoanalizu genija Nikole Tesle mada je previše kratka knjižica da bi očekivanja bila opravdana Ipak na odličan način ulazimo u glavu jednom od najvećih umova svih vremena upozn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *