[Hajka By Mihailo Lalić Books ] Free Download as Kindle ePUB ✓ Mihailo Lalić – Book, Kindle ePUB or DOC

Mihailo Lalić Ð 6 CHARACTERS

Hajka By Mihailo Lalić

Eri i zvijeri koje progone U kaosu uništenja u bespuću usred divljanja smrti rađa se sin ranjenog partizana simbol trijumfa živo.

REVIEW Hajka By Mihailo Lalić

Vni štab NOB a otpočinju hajku na ranjene gladne i slabo naoružane partizane skrivene po zemunicama Ljudi postaju progonjene zvij.

REVIEW Õ PDF, eBook or Kindle ePUB Ð Mihailo Lalić

Ostatak partizanskog odreda razbijenog prevarom diverzijom skreće na sebe pažnju četnika koji umijesto pripremanog napada na Vrho.


About the Author: Mihailo Lalić

Mihailo Lalić 7 oktobar 1914 — 30 decembar 1992 je pisac koji se na samom početku književnog rada opredelio za jasan tematski krug NOR određeno geografsko podneblje Crna Gora i specifičan izbor aktera događaja i romanesknih priča Započeo je knjigom pesama Stazama slobode 1948 ali se brzo okrenuo prozi koja će postati isključiva forma umetničkog sagledavanja vremena događaja i ljudsk1 thoughts on “Hajka By Mihailo Lalić

  1. says:

    35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *